Wiadomości

Traszka karpacka – opis, występowanie i zdjęcia

Traszka-2566

Niewiele w Europie mamy tego typu gatunków. Czymże jest endemit? Najkrócej mówiąc gatunkiem występującym tylko w jednym miejscu na świecie. Mimo, że inne są do niego podobne, to jednak występuje pewien zespół cech, który pozwala nam na takie postawienie sprawy. Traszka karpacka to niewątpliwie oczko w głowie wszystkich poszukiwaczy rzadkich, endemicznych gatunków zwierząt i nikt nie powinien jej pomijać na swojej życiowej liście. Chociaż z pozoru wygląda tak jak inni przedstawiciele rodzaju Lissotriton, to jednak jest gatunkiem zdecydowanie różnym od pozostałych traszek.