Wiadomości

Zielona rewolucja

Zielona-794

Świadomość i edukacja ekologiczna to zobowiązanie, które powinien podjąć każdy z nas. Współczesne daleko posunięte zmiany klimatyczne nie dają nam już czasu na plany i budowanie strategii, lecz wymuszają konkretne działania. W ten proces zaangażowani powinni być wszyscy – poczynając o polityki klimatycznej poszczególnych państwa, po zobowiązania środowiskowe firm oraz indywidualne zaangażowanie jednostek