Wiadomości

Jer, czyli zięba

Jer-1311

Nie będzie w tym błędu jeśli napiszę, że jer to zięba, bowiem oba ptaki należą do rodzaju Fringilla sp. W niektórych częściach kraju, podczas swojej zimowej tułaczki, ptak ten bywa częstszym gościem karmników aniżeli jego tutejszy kuzyn. Jer to zwierzę, które upodobało sobie północne krańce świata, ale od czasu do czasu zagląda na południe, a nawet niegdyś tutaj gniazdował. Czy jeszcze kiedyś to nastąpi?