koperta
ekup@ekup.pl
Dotacje unijne dla sklepów online

Dotacje unijne dla sklepów online

Uruchomienie własnego sklepu online nie jest ani trudne, ani zbyt kosztowne. Wymaga jednak stałego dopływu gotówki na prowadzenie i rozwijanie biznesu. Wielkość sprzedaży, szczególnie w początkowej fazie działalności, na pewno nie pokryje tych potrzeb. Co zrobić, by jakoś przetrwać ten trudny, początkowy okres?

Wsparcie dla firm z Urzędu Pracy

Jeżeli nie dysponujemy zasobnym portfelem, to pierwszą myślą, która przychodzi do głowy, jest zaciągnięcie kredytu w banku. Jest to ostatnia rzecz, którą powinniśmy wziąć pod uwagę, gdyż istnieją znacznie atrakcyjniejsze opcje. Chociażby dotacja na sklep internetowy z Urzędu Pracy. Pozyskanie tych środków nie jest zbyt skomplikowane.


Jednak, by taką opcję rozważać, trzeba spełnić kilka krytycznych warunków. Trzeba posiadać status osoby bezrobotnej (można go uzyskać nawet zaraz przed złożeniem wniosku o dofinansowanie), przy czym konieczne jest zadeklarowanie gotowości do podjęcia pracy, jeżeli taka propozycji zatrudnienia lub stażu wyjdzie z urzędu (odmowa bez dobrego uzasadnienia zablokuje otrzymanie dofinansowania).

Dodatkowo nie można też:

  • prowadzić działalności gospodarczej (nie można jej mieć w całym okresie ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku)
  • być studentem studiów dziennych (jednak akceptowane są studia zaoczne)
  • być karanym w ciągu ostatnich dwóch lat za przestępstwa gospodarcze
  • posiadać innych, aktywnych wniosków o dofinansowanie

Bezzwrotna dotacja z Urzędu Pracy zostanie przyznana pod warunkiem, że wnioskodawca nie przerwie swojej działalności przez 12 miesięcy, a otrzymane środki wydane zostaną według wcześniejszej deklaracji. W przeciwnym razie Urząd Pracy zażąda zwrotu dotacji wraz z odsetkami.

Ten typ finansowania sklepów ma dosyć istotne ograniczenie. Otóż, żeby ubiegać się o taką dotację trzeba posiadać sklep stacjonarny. Intencją funduszu pomocowego z Urzędu Pracy nie jest przekształcenie fizycznego biznesu w wirtualny, a raczej rozbudowanie istniejącej działalności o dodatkowe kanały sprzedaży, właśnie w obszarze e-commerce.

Oczywiście można założyć swój własny sklep stacjonarny, by otrzymać dotacje, a następnie rozwijać jedynie kanał wirtualny, ale to byłoby coś na kształt łapania się prawą ręką za lewe ucho.

Dotacje unijne dla firm z Funduszy Europejskich

Dotacje unijne na sklepy online są idealnym i właściwie jedynym rozwiązaniem dla osób, które planują rozwijać biznes tylko w obszarze e-commerce. Nie ma obowiązku posiadania placówek handlowych, a środki z Funduszu Europejskiego można w całości wykorzystać na tworzenie i rozwijanie sklepu internetowego. Dobrze opracowany wniosek, z przemyślanym biznesplanem umożliwi uzyskanie wsparcia nawet do 600 tys. zł.

Polacy mają prawo do korzystania z dotacji unijnych dla firm, dzięki obecności Polski w strukturach europejskich. Od wielu lat polscy przedsiębiorcy występują o przyznanie środków z Funduszy Europejskich.

Wniosek o skorzystanie z któregoś z funduszy strukturalnych musi zawierać rzetelne i precyzyjne informacje, opisujące szczegółowo cele, na które środki finansowe mają trafić. W środkach masowego przekazu promowane są dotacje unijne na rozwój firmy, które w przypadku biznesów online ukierunkowane są na:

  • budowę nowego sklepu online
  • rozbudowę istniejącego sklepu online
  • zaimplementowanie rozwiązania informatycznego wspierającego procesy biznesowe sklepu
  • promocję sklepu online w Internecie
  • utrzymanie sklepu internetowego na serwerze (hosting)

Należy dokładnie zaplanować proces powstawania i późniejszego funkcjonowania sklepu, a w szczególności: jakie produkty będą w ofercie, jaka będzie grupa docelowa, do której skierowana będzie oferta, jakie zostaną wybrane metody promocji sklepu. Do dyspozycji jest kilka programów z obszaru e-commerce, warto więc wziąć pod uwagę każdy z nich.

Podstawową kwestią jaką musimy spełnić, aby skorzystać z dotacji unijnych dla firm jest dokładny biznesplan z zaznaczeniem na co zostaną przeznaczone środki. Ich wydatkowanie podlega niezwykle szczegółowej kontroli.

W biznesplanie należy przedstawić kalkulację finansową, uwzględniającą: szacunkowe środki na oprogramowanie sklepu internetowego, koszty związane z cyklicznymi opłatami hostingowymi, roczna opłata za ogólnodostępną domenę sklepu, orientacyjne wydatki na np. kampanię Google Ads, kwoty miesięcznych opłat za pozycjonowanie sklepu internetowego.

Czy wiesz że:
Najszybszym zwierzęciem jest sokół wędrowny, który osiąga prędkość do 320 km/h.
Humor i Dowcipy