.

Jeszcze tylko dziś wybory można oprotestować!

Urna wyborcza

 

Te wybory obfitowały w olbrzymią liczbę nieprawidłowości. Dziś jest ostatni dzień, żeby je zgłosić.

 

   Unieważnienie wyborów jest możliwe. Wszystko zależy jednak od liczby złożonych protestów wyborczych i oczywiście decyzji Sądu Najwyższego. Nie ma co się zrażać, że Pierwsza Prezes SN została powołana wadliwie z ramienia partii rządzącej. Skala nieprawidłowości oraz już wydana negatywna opinia OBWE mogą mieć istotny wpływ na decyzję końcową.

   Protest wyborczy może złożyć każdy wyborca, który w dniu wyborów znajdował się w spisie wyborców. Mimo, że nie wziąłeś udziału w wyborach 12 lipca, ale byłeś na liście, to i tak masz prawo do złożenia protestu wyborczego. Zrób to teraz, gdyż dziś upływa termin składania wniosków - decyduje data stempla pocztowego.

   Protest to wniosku do Sądu Najwyższego składany w formie formie papierowej, pocztą lub kurierem (nie można wysłać go drogą elektroniczną). Osoby przebywające za granicą składają wniosek w konsulacie, dołączając zawiadomienia o ustanowieniu swojego pełnomocnika w kraju.

   W proteście, oprócz własnoręcznego podpisu, musimy umieścić swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL oraz nazwę sądu, do którego wniosek kierujesz (czyli: Sąd Najwyższy).  W dokumencie opisujemy nieprawidłowości, takie jak: brak pieczęci na karcie, niedostarczenie pakietu wyborczego w terminie, niewydanie karty, itp, dołączając przy tym dowód w formie zdjęcia, nagrania, zeznania świadków lub wniosek aby proces dowodowy przeprowadził sąd.

W przygotowaniu wniosku pomocne są strony:

 

Czytaj też:

Radio Nowy Świat Radio Nowy Świat podbija serca Polaków
A. Duda Wygrana Dudy to koniec funduszy unijnych dla Polski

 

x

Zgłoś Sklep

* pola wymagane

  • Wystąpił problem z Twoim zgłoszeniem!
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora portalu ekup.pl, celem realizacji oferowanych usług jak równieżw celach marketingowych.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z regulaminem w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Kontakt z Ekup

Wszelkie pytania i uwagi prosimy przesyłać do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: ekup@ekup.pl

Formularz

Kliknij ikonę obok i wypełnij pola obowiązkowe, a następnie kliknikj "Wyślij"
x

Formularz

* pola wymagane

  • Wystąpił problem z Twoim zgłoszeniem!

Dziękujemy za Twoją wiadomość!

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora portalu ekup.pl, celem realizacji oferowanych usług jak równieżw celach marketingowych.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z regulaminem w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.