.

DNA człowieka - kod genetyczny

 

DNA oznacza kwas dezoksyrybonukleinowy, jest to substancja chemiczna złożona z dwóch długich cząsteczek. DNA zawiera wszystkie informacje niezbędne do budowy i utrzymania organizmu. Wszystkie żywe istoty mają DNA w swoich komórkach. Prawie każde jądro komórki w organizmie wielokomórkowym posiada pełny zestaw DNA wymagany dla tego organizmu. DNA nie tylko określa strukturę i funkcję żywych istot, służy również jako podstawowa jednostka dziedziczności w organizmach. W procesie rozmnażania część zapisu budowy DNA jest dziedziczona przez organizm potomny.

 

Jak wygląda budowa DNA?

   Dwie długie cząsteczki, ułożone są spiralnie, w kształcie skręconej drabinki. DNA jest ciasno zwinięte i upakowane i określa się, że jądro każdej ludzkiej komórki może pomieścić około 2 metrów DNA. DNA istnieje w 46 oddzielnych segmentach w jądrze. Segmenty te znane są jako chromosomy. DNA jest „dwuniciowe”, składa się z dwóch sekwencji nukleotydów, które są ściśle połączone ze sobą wiązaniami chemicznymi. W procesie rozmnażania część zapisu budowy DNA jest dziedziczona przez organizm potomny.

   Plemniki mężczyzny zawierają połowę ilości chromosomów, które istnieją w innych komórkach ciała, podobnie jak komórka jajowa u kobiety. W nasieniu i jaju znajdują się tylko 23 chromosomy, podczas gdy każda inna komórka w ciele zawiera 46 chromosomów. Chromosomy ojcowskie, łączą się w jednej komórce jajowej matki, dlatego dzielimy pewne cechy z obojgiem rodziców. Chromosomy od ojca, mają parę chromosomów z każdym z 23 chromosomów od matki. Po połączeniu w pary i wystąpieniu krzyżowania komórka z 46 chromosomami dzieli się, przekazując sekwencyjny zapis i każdy chromosom jest duplikowany, dzięki czemu komórka zawiera dwie partie DNA .

   Na etapie krzyżowania chromosomów zmienia się skład genetyczny. Kod genetyczny każdego człowieka jest inny. Badania wykazują , że nawet wśród bliźniąt jednojajowych występują drobne różnice w zapisie DNA.

Dlaczego komórki w organizmie jednego człowieka się różnią, pomimo takiego samego DNA?

   Komórki w jednym organizmie różnią się między sobą budową, funkcjami oraz wielkością. Rozmnażają się przez podział, a łączą w grupy zwane tkankami. Wewnątrz jądra komórki znajdują się między innymi cząsteczki kwasu dezoksyrybonukleinowego - DNA. DNA są zapisem sekwencji ,,kodów” komórki do wytwarzania setek różnych rodzajów białek.

   Enzymy w jądrze dokonują odczytu „transkrypcji” - wyodrębniając cząsteczkę chemiczną zwaną kwasem rybonukleinowym - RNA. Struktura RNA jest podobna do DNA, ale zawiera jedną nić. Potem ( w bardzo uproszczonym opisie) następuje translacja RNA i proces syntezy białek. To białko wykonuje życiowe funkcje komórkowe.

   Dlaczego jednak nie wszystkie komórki są jednakowe, pełnią różne funkcje i nie są zbudowane z tych samych białek skoro powstają z tego samego DNA? W pojedynczej komórce nie jest odczytywany cały zapis DNA ,a jedynie konieczne sekcje zapisu, a pozostałe zostaną zignorowane. Inne fragmenty zostaną transkrybowane dla komórek krwi, inne dla komórek śluzówki, jeszcze inne dla komórek tworzących tkanki skóry.

   Szacuje się, że kilkadziesiąt tysięcy genów człowieka (liczba ich nie może być precyzyjnie wyliczona) koduje kilkaset tysięcy różnych rodzajów białek.  W żywnym organizmie nie może być mowy o prostych zjawiskach uzależnionych jedynie wprost od genu DNA. Badania biologi molekularnej ukazały fakt, że rozwój zarodka to nie tylko „dziedziczenie” matczynego i ojcowskiego zestawu chromosomów DNA człowieka. Dziedziczy się również cząsteczki matczynego DNA mitochondrialnego i gotowy aparat do wytwarzania energii, błony komórkowe i cytoplazmatyczne komórki jajowej matki, gotowe ośrodki syntezy białek i tysiące złożonych struktur gotowych do pełnienia i już wykonujących określone funkcje. Bez cytoplazmy komórki jajowej matki nie ma mowy o żadnym zapoczątkowaniu życia zarodka.

Czy genetyka jest bezpieczna? 

   Choć nauka od czasu kiedy po raz pierwszy w 1869 r odkryto DNA, dokonuje coraz to nowych osiągnięć w dziedzinie genetyki, to biologia molekularna dokonując postępu w genetyce ociera się niejednokrotnie o obszary działań nieetycznych i niemoralnych. Postęp w genetyce jest z jednej strony szansą dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego z drugiej zagrożeniem dla ingerencji w naturalny porządek i harmonię natury.

   Zakrojone badania naukowe pozwalają opracowywać nowe metody leczenia chorób genetycznych, tworzyć leki i szczepionki chroniące nas przed wieloma chorobami wirusowymi i bakteryjnymi. Modyfikacje składu genetycznego dotykają też obszarów rolnictwa i hodowli.

   Genetyka jest też niebezpiecznym narzędziem w rękach szaleńców, którzy chcą ingerować w proces ewolucji człowieka i roztaczają wizje stworzenia nowego gatunku ludzi” nadludzi”. Arogancja i pycha kusi fantazjami na temat tworzenia ludzi obdarzonymi doskonałymi cechami fizycznymi i ukształtowanymi psychicznie w określonym celu. Obsesja władzy i chęci panowania nad światem, brak pokory nad cudem stworzenia ludzkiego życia, popycha niektórych ludzi do eksperymentowania z ludzkim ciałem. Ludzka istota stworzona przez Boga, jako całość ciała i duszy, nie może być zastąpiona żadnym wytworem ludzkiej wyobraźni i nauki. 

 

 

Administrator serwisu nie ponosi konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji z zakresu wiedzy specjalistycznej zaprezentowanej w serwisie ekup.pl.

x

Zgłoś Sklep

* pola wymagane

  • Wystąpił problem z Twoim zgłoszeniem!
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora portalu ekup.pl, celem realizacji oferowanych usług jak równieżw celach marketingowych.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z regulaminem w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Kontakt z Ekup

Wszelkie pytania i uwagi prosimy przesyłać do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: ekup@ekup.pl

Formularz

Kliknij ikonę obok i wypełnij pola obowiązkowe, a następnie kliknikj "Wyślij"
x

Formularz

* pola wymagane

  • Wystąpił problem z Twoim zgłoszeniem!

Dziękujemy za Twoją wiadomość!

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora portalu ekup.pl, celem realizacji oferowanych usług jak równieżw celach marketingowych.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z regulaminem w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.