.

Dyktatura koncernów farmaceutycznych

 

Medycyna a farmacja to kierunki nauki spokrewnione tematem ratowania życia i zdrowia ludzkiego i powinny współpracować ze sobą na wspólnych płaszczyzna. Medycyna powinna korzystać z osiągnięć farmacji, żeby móc wypełniać przyrzeczoną przysięgę Hipokratesa Ale czy tak jest?

 

   Niestety lekarze często nie mogą wykorzystywać wynalezionych leków, bo farmacja to potężny biznes. Farmacja z etyką lekarską ma niewiele wspólnego. Mówiąc o etyce w farmacji nie mam tu na myśli uczciwych pracowników aptek, którzy według swojej najlepszej wiedzy służą konsumentom, ale o wielkie koncerny farmaceutyczne. Tu też, nie chodzi o biotechnologów, naukowców, profesorów, dzięki którym opracowywane są nowe leki, ani o pracowników linii produkcyjnych. Czasy kiedy na czele korporacji farmaceutycznych stali lekarze, czy naukowcy dawno minęły a zastąpili ich biznesmeni dbający przede wszystkim o jak najwyższe zyski i zadowolenie akcjonariuszy.

   Przychody największych firm farmaceutycznych w 2019 roku sięgają dziesiątki miliardów dolarów. Na szczycie z kwotą 82 miliardy USD jest firma Johnson & Johnson potem Roche, Pfizer, Novartis. Każda nowa choroba to ściganie się firm farmaceutycznych w wynalezieniu leku. 

Jakie są koszty leków?

   Opracowanie nowego leku to proces bardzo długi, trwający zwykle od kilku do kilkunastu lat. To skomplikowane badania całych zespołów naukowych, potem długie procedury testów. Często wiele prób jest nieudanych, zanim lek spełni wszystkie warunki dopuszczenia do leczenia. Wiąże się to z olbrzymimi kosztami, które zwykle są wliczane w ostateczną ceną leku.

   Chcąc czerpać długotrwałe zyski, wynalezione leki są obejmowane patentem, co blokuje możliwość wytwarzania leku przez inne zakłady farmaceutyczne. Często składniki leku i proces produkcji jest tani, ale ochrona patentowa nie pozwala na wytworzenie tańszego odpowiednika, do chwili ustania patentu czyli 20 lat. Dlatego firma, która pierwsza opracowała recepturę leku może dyktować cenę. Dodatkowo nieuczciwe firmy często modyfikując lek starają się ponownie go opatentować.

   Najtrudniejsza jest sytuacja w przypadku leków na rzadkie choroby, czasem cena takich leków jest tak horrendalna, że leczenie wręcz niemożliwe. Ceny niektórych rocznych, koniecznych kuracji to 700 000 USD, a kurację czasem trzeba stosować nawet 20 lat. Jednorazowy najdroższy lek Zolgensma, ratująca życie terapia genowa zatwierdzona w maju 2019 r , stosowana w leczeniu atrofii mięśni kręgosłupa u dzieci - wynosi 2,125 mln USD.

   Stąd leczenie wielu chorób nie jest możliwe, jeśli nie ma refundacji leku przez Państwo. Po wygaśnięciu patentów konkurencyjne leki zwykle są tańsze, a bywa że nawet o 90 %. Jednak w wielu chorobach nie ma czasu oczekiwania na nowy zamiennik leku, a brak możliwości leczenia kończy się śmiercią.

Jaka jest rzeczywistość?

   Firmy farmaceutyczne mają oczywiście prawo do pokrycia finansowych wydatków związanych z wytworzeniem leku, jednak ceny leków w wielu firmach nie odzwierciedlają już kosztów badań i rozwoju. W wielu przypadkach przedsiębiorstwa farmaceutyczne nie stworzyły nawet sprzedawanych przez siebie leków bazując na lekach wcześniej nie opatentowanych, lub koszt opracowania leku był niewielki a finalna cena jest bardzo duża.

   Firmy farmaceutyczne korzystają też z wielu badań uniwersyteckich które są finansowane ze środków publicznych. Polityka największych światowych koncernów farmaceutycznych, nastawiona jest przede wszystkim na duży zysk, a misja ratowania życia jako fundament etyki lekarskiej zeszła na daleki plan. Wielkie firmy dyktują warunki i sterują nie tylko branżą farmacji, ale środowiskiem medycznym. Lekarze mając nawet rozległą wiedzę na temat wszystkich nowoczesnych metod leczenia farmakologicznego, są ograniczeni do stosowania tylko dostępnych leków.

   Rządy państw muszą prowadzić trudne negocjacje z korporacjami farmaceutycznymi w innych krajach na dostawy leków, a brak konkurencji zmusza czasem do bardzo niekorzystnych umów. Choć rynek farmacji rozwija się dynamicznie na całym świecie, to nowe opatentowane leki produkowane są głównie w najzamożniejszych krajach: USA, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii.

Rola ONZ

   Światowa Organizacja Zdrowia oraz ONZ podejmowały kwestie dostępności niezbędnych leków do wszystkich krajów. Zwłaszcza w obliczu chorób cywilizacyjnych, szerzących się epidemii zapewnienie prawa do możliwości leczenia powinno być moralnym obowiązkiem przywódców państw.

   Polityka państw w kwestii leków powinna mieć uregulowania również na poziomie międzynarodowym, wypracowując system dostępu do leków i zabezpieczać interesy pacjentów. Międzynarodowe organizacje muszą stać na straży i wywierać presje na firmy, w celu obniżenia nieuzasadnionych kosztów leków. 

 

 

Administrator serwisu nie ponosi konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji z zakresu wiedzy specjalistycznej zaprezentowanej w serwisie ekup.pl.

x

Zgłoś Sklep

* pola wymagane

  • Wystąpił problem z Twoim zgłoszeniem!
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora portalu ekup.pl, celem realizacji oferowanych usług jak równieżw celach marketingowych.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z regulaminem w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Kontakt z Ekup

Wszelkie pytania i uwagi prosimy przesyłać do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: ekup@ekup.pl

Formularz

Kliknij ikonę obok i wypełnij pola obowiązkowe, a następnie kliknikj "Wyślij"
x

Formularz

* pola wymagane

  • Wystąpił problem z Twoim zgłoszeniem!

Dziękujemy za Twoją wiadomość!

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora portalu ekup.pl, celem realizacji oferowanych usług jak równieżw celach marketingowych.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z regulaminem w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.